Auto Number in the Repeting table of InfoPath 2007

Nếu bạn muốn hiển thị một cột STT tăng tự động mỗi khi insert một row mới trong Repeting table của InfoPath 2007 mà bạn không cần phải sử vết code vẫn thực hiện được một cách dễ dàng với một số thao tác như sau:
Bước 1: Tạo một Temlate trong InfoPath 2007 với một số fields như sau:
 
       

Bước 2: Kéo các datasource vào trong Repeting table
         
Bước 3:
Click phải chuột vào trường "No." chọn Text Box Properties
           
Chú ý: chọn checkbox trong trường: "Update This Value When The Result Of The Formula Is Recalculated"
Bước 4: Save Template sau đó Preview Template và tiến hành nhập liệu
        
 
 
 

 
Advertisements
This entry was posted in MS InfoPath. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s